Stöd Muonio sameby i deras krav mot Sveaskog!

I Muonio sameby har det statliga skogsbolaget Sveaskog konsekvent avverkat skogar som i århundraden varit livsviktiga renbetesområden för samebyn. Sveaskog har dessutom avbrutit allt samråd med samebyn.Det svenska skogsbruket, med statliga Sveaskog i spetsen, bedriver storskaliga kalhyggen i de sista naturskogar som vi har kvar. Dagens skogsbruk äventyrar biologiska mångfalden, klimatet och utgör ett direkt hot mot renarna och rennäringen.Nu kräver Muonio sameby och Greenpeace att Sveaskog omedelbart avbryter all avverkning i området och återupptar samråden!

Stöd Muonio sameby i deras krav mot Sveaskog!

Skicka ett meddelande till Sveaskog!

Our website uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our Privacy Policy